Montaj

  • Ürün Kodu :
  • Kullanılabilirlik : Adet Ürün Stokta

Montaj Aşaması

• Gömülü çeliğe yardımcı montaj ankarajlarının konulması
• Gömü ankarajlarının rölöve çalışmalarının tamamlanması sonrası ankaraj siparişleri verilerek üretime başlanacaktır.
• Gömü ankaraj elemanları topograf eşliğinde ilk etapta montajı yapılacaktır. Ankraj plakalarının altında 30mm Graut payı bırakılacaktır. Montaj tamamlandıktan sonra graut dolgusu yapılacaktır.
• Montaj aşamasında öncelikle iş programında belirtilen sıralamaya göre aks ve kotuna göre montaj yapılır.

Montaj aşaması sırasıyla;
• Ankraj sisteminin koyulması
• Kolonların koyulması
• Ana kirişlerin koyulması
• Ara kirişlerin koyulması
• Sistemin cıvatalarının istenilen değerde sıkılarak tamamlanması
• Boya rötuşunun yapılması
• Geçici teslimin yapılması

Montaj Sahasında Alınacak Tedbirler;
1- Montaj sahasında şantiye şefi (İnş. Müh.) İş güvenliği sorumlusu, supervisor, formen bulundurulması işin kaliteli ve güvenli montaj olması açısından iyi olacaktır.
2- Montaj sahasının çevresine montaj başlamadan, iş güvenliği için korkuluk veya şerit bant ayrıca uyarı levhaları asılmalıdır.

Ek Bilgi;

• Malzemelerin üzerine soğuk damgayla Assembly list numarası gözükecek şekilde, montaj sahasındaki stok sahasında stoklanacaktır.
• Montaj sırasıyla; kolon, kiriş ve döşeme kirişi oluşmaktadır.
• İrsaliyesi kesilen her malzemenin Assembly paket listesi ekinde olacaktır.
• İmalatı yapılan ankarajlar topoğraf eşliğinde sahada aksında ve kotunda montajı yapılacaktır.

Montaj Aşamasında İdarenin Sağlayacağı Sorumluluklar;
• Stok sahası
• Vinç kurulma sahası
• Montaj sahasının hazırlanması
• Montaj iş güvenliği
• Elektrik
• Su